Potabilización

Sistema stripping
stripping04


Potabilización mediante cargas filtrantes


Potabilización mediante absorción


absorcion02