Potabilización


Sistema stripping
stripping04


Potabilización mediante cargas filtrantes


Potabilización mediante absorción
absorcion02